Publikacje konferencyjne

Zapraszamy serdecznie wszystkich Prelegentów i Ekspertów biorących udział w tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu KAIZEN™ do podzielenia się swoim doświadczeniem z zakresu praktyk wdrożeniowych kaizen/lean w formie publikacji.

Nadesłane teksty, po pozytywnych recenzjach będą publikowane w wielowątkowej monografii naukowej (Wydawnictwo Akademii WSB indeksowane na liście wydawnictw publikacji naukowych MEiN - 20 pkt).

Wymogi edytorskie

Przypisy i bibliografia


Koszt publikacji: po stronie AWSB.
Termin nadsyłania publikacji: do 19 maja 2023 r.
Osoba kontaktowa: prof. Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, AWSB, mlis@wsb.edu.pl

arrow up