Rada Naukowa

Mariusz Bryke, CEO Kaizen Institute Poland
dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB
Krzysztof Morgała, Kierownik Produktywności, Roca Group
dr Magdalena Kot – Radojewska, Z-ca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji, Akademia WSB

arrow up