Mariusz Bryke

CEO
Kaizen Institute Poland

Mariusz Bryke

CEO
Kaizen Institute Poland


Inżynier, praktyk i entuzjasta filozofii ciągłego doskonalenia. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych w obszarze strategii, zarządzania jakością i kaizen.

Inicjator i organizator merytoryczny Europejskiego Kongresu KAIZEN™ oraz KAIZEN™ Award Poland. Członek Rady Programowej szeregu Studiów Podyplomowych i MBA w obszarze kaizen. Występuje na konferencjach, autor kilkudziesięciu publikacji w pismach specjalistycznych i naukowych w Polsce i na świecie, recenzuje literaturę z obszaru zarządzania. Konsultant merytoryczny przekładów wielu publikacji obcojęzycznych w Polsce z obszaru zarządzania. Członek Redakcji dwumiesięcznika KAIZEN, czasopisma o narzędziach ciągłego doskonalenia w Lean manufacturing. Członek Komitetu Honorowego Dolnośląskiej Nagrody Jakości, Ekspert Polskiej i Dolnośląskiej Nagrody Jakości. Posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji i nadzorowaniu inwestycji budowlanych w Polsce i w Niemczech.

Doktorant Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, absolwent Studiów Doktoranckich Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej.

arrow up