Aleix Borrego

Managing Director
Kaizen Institute Poland

Vinod Grover

Aleix Borrego

Managing Director
Kaizen Institute Poland


Absolwent Inżynierii Przemysłowej na Politechnice w Katalonii. Jego doświadczenie obejmuje certyfikację SixSigma - Yellow Belt. Drogę z metodologią KAIZEN™ i Lean rozpoczął w 2012 roku. Od 2017 roku jest konsultantem w Kaizen Institute, najpierw w Hiszpanii, potem w Polsce. Budując swoje doświadczenie w przeciągu ostatnich 10 lat i współpracując z wieloma sektorami, wdrożył ponad 200 projektów Kaizen. Ekspert w procesie budowania kultury KAIZEN™ na wszystkich poziomach organizacji, od najwyższego kierownictwa do operatorów na Gemba. Specjalizuje się również w dogłębnej analizie organizacji poprzez Value Stream Analysis, pomagając Liderom w przełomowym usprawnieniu ich biznesu. Jest również pasjonatem strategii, wspierając między innymi firmy w jej operacjonalizacji poprzez wdrożenie modelu Strat to Action z wykorzystaniem podejścia Hoshin Kanri.

arrow up