Ryszard Budniok

Quality & Production Manager
Hutchinson Poland

Ryszard Budniok

Quality & Production Manager 
Htchinson Poland


Quality & Production Manager od lat działający na styku nauki i przemysłu. Z przemysłem związany od 18 lat. Początkowo pełnił funkcję inżyniera jakości, później w drodze awansu obejmował stanowiska kierownicze oraz eksperckie.  Wykładowca akademicki od 6 lat związany z Akademią WSB, od 2 lat Członek Rady Ekspertów Akademii WSB w Cieszynie.

arrow up