Ryszard Budniok

Quality & Production Manager
Hutchinson Poland

Ryszard Budniok

Quality Manager 
William Hughes Group  


Doświadczony Quality & Production Manager, Six Sigma Black Belt, współzałożyciel i trener firmy szkoleniowej QMSSolutions, Członek Rady Ekspertów i Wykładowca Akademii WSB. Z przemysłem motoryzacyjnym związany od 19 lat. Początkowo pełnił funkcję inżyniera jakości, później obejmował stanowiska kierownicze oraz eksperckie.

arrow up