Grzegorz Koprowski

Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości
Philips Consumer Lifestyle

Vinod Grover

Grzegorz Koprowski

Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości
Philips Consumer Lifestyle


Absolwent kierunku Organizacja i Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w projektach i zarządzaniu biznesem, w tym opracowywaniu
i wdrażaniu Strategii (Hoshin Kanri), diagnostyce biznesowej (m.in. benchmarking operacyjny, restrukturyzacja, poprawa wydajności, ocena produkcji i utrzymania oraz kompleksowa analiza strumienia wartości w celu skrócenia czasu realizacji).


Odpowiada za rozwój i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami oraz reprezentowanie firmy przed organami administracji rządowej. Ekspert w dziedzinie jakości i ciągłego doskonalenia.

Six Sigma Black Belt, wykładowca na studiach podyplomowych Akademia KAIZEN™ realizowanych na Politechnice Warszawskiej oraz na studiach MBA KAIZEN™ Industry 4.0, wiodący audytor biznesowy.

arrow up