Daniel Mendes

Partner & Director of Retail Consultin
Kaizen Institute Western Europe

Maniel Mendes

Partner & Director of Retail Consulting
Kaizen Institute Western Europe


Jako doświadczony dyrektor w zakresie consultingu i branży retail, mam udokumentowaną historię realizacji udanych projektów na całym świecie. Posiadając doświadczenie w optymalizacji procesów, retailu, zarządzaniu łańcuchem dostaw, zarządzaniu operacjami i ciągłym doskonaleniu, wykorzystałem moją rozległą wiedzę na temat Systemu Produkcyjnego Toyoty i doskonalenia procesów biznesowych, aby zwiększyć przychody, obniżyć koszty i poprawić efektywność w organizacjach każdej wielkości. Połączmy się, aby zobaczyć, jak mogę pomóc Twojej organizacji osiągnąć jej cele dzięki mojemu bogatemu doświadczeniu i wiedzy z obszaru retail oraz Kaizen.

arrow up